HTML> Просфори - печати за хляб

 

 

 

Хляб и литургия

Светата литургия

Приготвяне на просфорите

Приготвяне на просфорни печати

Евхаристични печати

Евлогични печати

Символи и украса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хляб и литургия

 

Православната църква има седем тайнства: Св. кръщение, миропомазване, Св. Причастие (Евхаристия), изповед (опрощение), свещенство, брак, елеосвещение(маслосвет).

Хлябът е в сърцевината на Евхаристията - основополагащо тайнство, при което вярващият приема Христа под вид на хляб и вино, след като те са били претворени от Св. Дух в тяло и кръв Христови, като по този начин се осъществява съединение с Христа. ...

 

Светата литургия

 

Православната литургия се състои от три части : Проскомидия, Литургия на оглашените и Литургия на верните. Думата проскомидия е гръцка и означава принасяне или донасяне. Тази част от Литургията е наречена така, защото древните християни, като отивали на Литургия донасяли със себе си хляб, вино и елей за извършване на тайнството. ...

 

Приготвяне на просфорите

 

За вярващия просфората не е просто хляб. Затова и всичко около нея е наситено с многопластова религиозна символика. ...

 

Приготвяне на просфорните печати

При подготовката на изложбата имахме уникалната възможност да заснемем изработката на канонични просфорни печати на Атон - в една от килиите към Великата лавра “Св. Атанасий”...

 

 

Евхаристични печати

 

Различните нужди, за които се употребяват печатите за хляб, определят и особената форма на отпечатъка. Най-съществени, разбира се, са печатите, които се полагат върху просфорите – хляба за литургията...

 

 

Евлогични печати

 

За празничните обредни хлябове, които не участват в тайнството Евхаристия се ползват печати, които могат да носят както Агнеца, така и различни образи – на Христос, Богородица, светци...

 

 

Символи и украса

 

Най-важният символ в порсфорния печат е Агнецът. Той е квадрат, разделен от кръст, в който са изписани буквите ИС ХС , а под тях НИ КА. Квадратът, който се приема за символ на Св. Богородица изобразява копието, с което е разпнат Христос, гъбата и два триъгълника един в друг – стилизирано изписване на гръцките букви М Θ, а над тях отново кръстен знак...