HTML> Речник - агнец

Агнец Евхаристиен - средната часта на просфората, която се изрязва при извършването на Св. Евхаристия.

 

Агнец Божи - символично название на Иисус Христос като предобраз на Отрока Яхве, който взел върху Себе си греховете на света и принесъл Себе Си в жертва за изкупление на нашите грехове.

В християнските религиозно-митологични представи йерархията на ангелските същества включва девет ангелски чинове.
  

Небесните Сили носят общото название Ангели, което е същността на тяхното служение. Господ открива Своята воля на висшите Ангели, а те на свой ред, просвещават останалите. Над всичките девет ангелски чина Господ е поставил светия Архистратиг Михаил (името му в превод от еврейски означава "който е като Бог") - верен Божий служител, който според библейското предание е низвергнал от Небето възгорделия се ангел Денница заедно с другите паднали духове. А на останалите Ангелски Сили извикал: "Да застанем пред Създателя наш и да не помисляме неугодно Богу!"